GIC ISO9001

Díky vynikajícímu řízení výroby a řízení kvality získal DEGONG certifikát ISO 9001 a CE.

Certifikace CE se týká základních bezpečnostních požadavků na výrobky, které neohrožují bezpečnost lidí, zvířat a zboží, než obecných požadavků na kvalitu. Značka CE je bezpečnostní značka, ale nikoli značka kvality. Jsou „hlavní požadavky“, které tvoří jádro evropské směrnice. Značka „CE“ je bezpečnostní certifikační značka, která je výrobcem považována za cestovní pas a otevírá se a vstoupit na evropský trh.

Na trhu EU je značka „CE“ povinnou certifikační značkou. Nezáleží na produktech produkovaných podniky v EU nebo produktech vyrobených v jiných zemích, pokud chtějí volně obíhat na trhu EU, musí být opatřena značkou „CE“, aby bylo prokázáno, že produkty splňují základní požadavky směrnice směrnice eu „nová metoda technické koordinace a standardizace“ .Jedná se o povinný produkt podle právních předpisů eu.

autorská práva2018 DEGONG Equipment Technology Co., Ltd.